Ångerrätt Instruktioner

1. Ångerrätt

Du har rätt att återkalla detta kontrakt inom 14 dagar utan att ge en anledning.
Återkallandetiden är fjorton dagar efter det att avtalet ingicks.
För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss (Media Websolutions B.V., Rudolf Dieselweg 32, 5928RA Venlo, Nederländerna, Telefon: ; E-post: info@mediawebsolutionsbv.com) med tydligt uttalande av avsikt (till exempel brev som skickas via post eller e-post) angående ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Du kan använda bifogade exemplet, men användningen av denna blankett är inte obligatorisk.
För att följa återkallningsperioden är det tillräckligt att skicka ett meddelande om att du vill utnyttja din ångerrätt före uppsägningstidens utgång.


2. Återkallningseffekter

Om du återkallar detta kontrakt måste vi omedelbart återbetala alla betalningar som gjorts av dig, inklusive fraktkostnaderna (förutom extrakostnaden beroende på ditt val av fraktläge om det avviker från vår kostnadseffektiva standardleveransmetod som erbjuds), men senast fjorton dagar från dagen har Vi har fått meddelandet om din avsikt att återkalla detta kontrakt.
Vi använder samma återbetalningsmetod som du har valt för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig.
Du betalar inte några avgifter för återbetalningen.
Om du har begärt att den betalda tjänsten börjar under återkallningsperioden kommer den att dras av från ett belopp som motsvarar den del av tjänsten som du redan har använt.
Om den begärda tjänsten redan har tillhandahållits av oss fullt ut upphör rätten att återkalla helt, innan rätten till återkallelse har utövats.


3. Exempel på återkallningsformulär

(Om du vill återkalla avtalet, fyll i detta formulär och skicka det till oss.)


För:
Media Websolutions B.V.
Rudolf Dieselweg 32
5928RA Venlo
Nederländerna

E-post: info@mediawebsolutionsbv.com


Härigenom återkallar jag / vi avtalet om inköp av följande tjänster ___________________________

Beställde den / fick den ____________________________

Namn på konsument (er) ____________________________

Adress (er) till konsument (er) __________________________

Underskrift av konsument (er) (gäller endast brev meddelande) ___________________________


Datum _____________________


Ta bort som relevant.